EN  |  EST  I  RU  I  LV

 

MŪSU VĪZIJA
Nodrošināt un uzlabot cilvēku mobilitāti un dzīves kvalitāti.


MŪSU MISIJA

Nodrošināt mūsdienīgus, augstākās kvalitātes risinājumus skeleta rekonstrukcijā un locītavu protezēšanas jomā.

Piedāvāt nepārtrauktas profesionālas apmācības par piedāvātajiem risinājumiem veselības aprūpes speciālistiem.